Як в’їхати до Японії з України: довідник для біженців

Фінансова підтримка, яку можна зараз отримати біженцям:

1. Під час перебування у тимчасовому житлі

¥1000 готівкою на день для осіб старше 12 років

2. Сплачується одноразово

Загалом, для купівлі меблів і побутової техніки, оскільки більшість квартир здається без нічого.

3. Покриття вартості проживання після виїзду з тимчасового житла

Після виїзду з тимчасового житла державою виплачується така сума:

Імміграційний статус

Взагалі, Японія не приймає біженців, але цього разу Імміграційне бюро погодилося на введення особливого статусу проживання для українців, які тікають з рідної країни.

Віза для визначеної діяльності (1 рік)

Віза для визначеної діяльності має понад 46 типів. Кожен тип має різні критерії і можливості, але конкретно українці, які приїжджають до Японії, можуть:

  • зареєструватися у системі національного медичного страхування (70% коштів на медицину покривається)

Поки чекаєте карту резидента Японії — спеціальне посвідчення особи

Отримання карти резидента Японії може зайняти час (1–3 місяці), а без цього документа, фінансови установи в Японії зазвичай відхиляють заявки на відкриття банківського рахунку.

спеціальному посвідченні особи
  • національність
  • дата народження
  • дата в’їзду

Як відкрити банківський рахунок

Відкриття банківського рахунку є проблемним для усіх іноземців в Японії, банки дуже неохоче відкривають особистий банківський рахунок для тих, хто нещодавно прибув до Японії. Протягом останніх років більшість фінансових установ приймають заявки на відкриття особистого банківського рахунку для тих, хто

  • має карту резидента Японії, термін дії якої закінчується не раніше 3 місяців після подання заяви до банку

Програма від Japan Post Bank

Два роки тому, Japan Post Bank не зміг прийняти заявку на відкриття особистого банківського рахунку моєму другові, без запису про проживання в Японії понад 6 місяців.

  • копія паспорта
Sasha Kaverina and her aspiring teammates going humanitarian journey

--

--

Startup Work Inc.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store